Archive | Z miasta Żywca

ROZPOCZYNA SIĘ REALIZACJA PROJEKTU „ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB LOKALNEGO RYNKU PRACY”

Na  terenie Powiatu Żywieckiego rusza projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” Całkowita wartość projektu wynosi 2 571 062,39 zł.

Realizatorami  projektu są  szkoły:

– Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,

– Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu,

– Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,

– Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,

– Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczny w Żywcu,

– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu,

– Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

Projekt ma na celu dostosowanie niektórych profili kształcenia w szkołach zawodowych do cyklicznie zmieniających się trendów rynkowych, które ukazuje monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w regionie. Ponadto projekt przyczyni się do  podniesienia atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenia jego potencjału i lepszego dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Zadania będą realizowane poprzez:

  • organizację kursów, szkoleń poszerzających umiejętności zawodowe, w tym także kursów certyfikowanych dla uczniów;
  • płatne staże oraz praktyki obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczymi;
  • kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem dla nauczycieli;
  • studia podyplomowe dla nauczycieli przygotowujące do nauczania zawodu lub poszerzające wiedzę związaną z nauczanym zawodem;
  • doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt, potrzebny do przeprowadzenia szkoleń, kursów oraz zajęć praktycznej nauki zawodu.

Wsparciu szkoleniowemu towarzyszyć będzie doradztwo edukacyjno-zawodowe, mające na celu rozwijanie u uczniów właściwych postaw oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Wsparcie zostanie skierowane do ok. 500 uczniów oraz 42 nauczycieli. Realizacja zadań w poszczególnych szkołach odbywać się będzie w różnych terminach. Całkowity okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 30.09.2020 r.

Osoby zainteresowane prosimy o śledzenie informacji na tablicach ogłoszeniowych, stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie.

Projekt jest komplementarny do projektu już realizowanego:  „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”, którego celem jest modernizacja lub budowa wraz z kompleksowym wyposażeniem pracowni i laboratoriów przeznaczonych do nauki zawodu.

Andrzej Kalata

Starosta Żywiecki

zdjęcie: FB Andrzej Kalata

Napisano wZ miasta ŻywcaKomentarzy (0)

1 sierpnia Godzina W o 17.00 na rynku w Żywcu

Do naszej redakcji wpłynęła informacja o oddaniu hołdu powstańcom warszawskim 1 sierpnia o godz. 17.00 na rynku w Żywcu. W wielu miastach w Polsce w Godzinę W minutą ciszy i włączonymi syrenami upamiętniani są powstańcy warszawscy.

Może ten zwyczaj na stałe zagości także w naszym mieście. Więcej informacji na profilu organizatora tego wydarzenia Pana Marcina Sareckiego. Polecamy i przyłączamy się do tej inicjatywy.

Cześć i chwała Bohaterom!

źródło: facebook Marcin Sarecki

Napisano wZ miasta ŻywcaKomentarzy (0)

„Wykazała się godną swej funkcji”

Dwa lata minęły od czasu, gdy pewien felietonista dwutygodnika „Nad Sołą i Koszarawą” pisał o przebiegu procesu redaktora naczelnego portalu Żywiec w sieci prowadzonego przez owianą obecnie złą sławą sędzię Dorotę Lenarczyk.

Pani sędzia, która według mnie nie ma tyle lat ile trwała u nas transformacja ustrojowa, wykazała się godną swej funkcji (pisownia oryginalna – przypisek redakcji). Kultura i umiar a przede wszystkim stoicki spokój w przeciwieństwie do zachowania niektórych uczestników procesu świadczą na jej korzyść, trzeba się uczyć od młodszych i do tego zachęcam niektórych sfrustrowanych pseudo działaczy

– zachwycał się Kazimierz Semik, były wiceprzewodniczący Zarządu Powiatowego Związku Młodzieży Socjalistycznej w Żywcu.

Ciekaw jestem kiedy właściciel portalu ogłosi go na swojej stronie, bo w chwili kiedy piszę ten artykuł minęło już 10 dni od rozprawy. I żadnej informacji na ten temat się nie doczytałem.

Jak widać los potrafi być złośliwy a nawet okrutny, bo dzisiaj, chociaż od ukazania się w głównym wydaniu Wiadomości TVP materiału o skandalicznych praktykach w Sądzie Rejonowym w Żywcu minął już ponad miesiąc, wciąż nie możemy się doczekać choćby krótkiego felietonu o tym, że młoda, kulturalna, wykazująca się godnością swej funkcji sędzia Dorota Lenarczyk, wraz ze swoim mężem, byłym policjantem CBŚ, jest uwikłana w proceder lichwy. Wydaje się więc zasadne postawienie pytania, dlaczego wyrokowi wydanemu na redaktora zajmującego się dziennikarstwem obywatelskim poświęcono tak wiele miejsca i entuzjazmu w przeciwieństwie do bulwersującego całą Polskę materiału na temat osoby, która ten wyrok wydała.

Przypomnijmy, że portal Żywiec w sieci zareagował na alarmujące doniesienia dwóch pań, prywatnie żony oraz córki byłego przewodniczącego okręgowej komisji wyborczej w Żywcu, o nieprawidłowościach podczas pierwszej tury wyborów prezydenckich w 2015 roku. Informacja dotyczyła ustnych wytycznych urzędników, które, według ich relacji, miały zakazywać parafowania pierwszych stron protokołu przez członków obwodowych komisji wyborczych. Jedna z kobiet zgodziła się, by jej tekst został udostępniony czytelnikom. Niedługo potem redakcja otrzymała telefon od sekretarza miasta, a podczas rozmowy padły zarzuty o pisaniu nieprawdy. Po opublikowaniu jego oficjalnej wypowiedzi zwróciliśmy się z prośbą o opinię do RKW, czego następstwem był kolejny artykuł, tym razem autorstwa Teresy Rogalskiej. W odpowiedzi na polemikę Tomasz Buś, z upoważnienia Antoniego Szlagora, złożył doniesienie do prokuratury na redaktora portalu w związku z artykułem 212 KK. Na ich wniosek prokuratura z urzędu wszczęła postępowanie w trybie pilnym, pomimo że nie musiała występować jako oskarżyciel. Po upływie czasu Redakcja dowiedziała się, że stosunki Tomasza Busia z prokuraturą mają również charakter prywatny poprzez pracę jego małżonki na stanowisku referenta. Oskarżycielem ze strony prokuratury był Marian Młynarski, niegdyś asesor Aleksego Ryby, który zasłynął z tego, że w stanie wojennym doprowadził do skazania na karę więzienia dwóch młodych mężczyzn za napis na przystanku autobusowym.

Szanse obrony topniały z dnia na dzień po tym, jak autorka tekstu o wytycznych urzędników ratusza zakazujących parafowania protokołów wycofała się z zeznawania. Obrona powołała więc na świadka Teresę Rogalską, która jeszcze w opublikowanych artykułach tłumaczyła, że protokoły komisji obwodowych nie powinny być odrzucane z powodu parafowania na każdej ze stron.

Sędzia Dorota Lenarczyk  uniemożliwiła rejestrowanie procesu przez znajdujących się na sali dziennikarzy. Odrzuciła też dwa wnioski – oskarżonego o nagrywanie przebiegu zeznań własnymi urządzeniami oraz obrony o powołanie dwóch kolejnych świadków dopatrując się próby przeciągania procesu.

Ostatecznie 16 kwietnia 2016 roku zapadł wyrok na redaktora portalu a postępowanie karne zostało warunkowo umorzone. Co ciekawe, Kazimierz Semik, felietonista pisma „Nad Sołą i Koszarawą, który tak wysoko ocenił pracę sędzi Lenarczyk, nie relacjonował żadnej z trzech poprzednich rozpraw. Prokurator Młynarski wnioskował o świadczenia na cel społeczny, które miały być realizowane przez przymusowe sprzątanie miasta. Największym zaskoczeniem było powołanie się przez niego na art. 1 konstytucji niemieckiej: „Die Würde des Menschen ist unantastbar” – „Godność ludzka jest nienaruszalna”.

zdjęcie: Wolny Czyn – 3OBIEG.PL

Napisano wZ miasta ŻywcaKomentarzy (0)

Protest Antykomunistyczny w Żywcu

22 czerwca przed Urzędem Miasta odbył się Protest Antykomunistyczny zorganizowany przez „Wolność – Żywiec”.  Kandydat na burmistrza Wojciech Bielewicz apelował do obecnego burmistrza Antoniego Szlagora, aby nie zakłamywał historii.

Poniżej publikacja całego przemówienia, który ukazał się na FB „Wolność – Żywiec”

Cały tekst przemówienia:
„Wydarzeniem które doprowadziło do tego protestu było honorowanie na płycie Żywieckiego rynku czerwonego barona, którym w czasach PRL został Andrzej Gdula. Za wynoszenie na piedestał tego człowieka odpowiedzialny jest bezpośrednio Burmistrz Antoni Szlagor. To skandal, że podczas uroczystość z okazji uchwalenia Konstytucji 3-go Maja w Żywcu, wita się z honorami człowieka, który walczył ze wszelakimi przejawami patriotyzmu, a przede wszystkim z Świętem 3-maja.

Panie Burmistrzu wyróżniając i honorując człowieka, który był prawą ręką Kiszczaka zakłamuje Pan historię. Są tu z nami ludzie którzy nie mogą pamiętać tamtego systemu ponieważ urodzili się później, zakłamując historię wprowadza Pan ich w błąd. Wiemy, że w czasach PRL Andrzej Gdula był wysoko postawionym dygnitarzem PZPR, ale te czasy już minęły bezpowrotnie .Państwo Polskie zrównało prawnie oraz potępiło zarówno nazizm jak i komunizm. Honorowanie ludzi, którzy de facto byli
KOLABORANTAMI to zwykle draństwo.
Są miedzy nami również ludzie starsi, którzy pamiętają tamte czasy, którzy przeżyli stan wojenny i niejednokrotnie ucierpieli w skutek represji. Wzywam Pana do przeproszenia w szczególności tych ludzi, którzy poprzez Pańskie skandaliczne działania wątpią dziś w sprawiedliwość dziejową. Pomyślał Pan jak oni się czują, gdy Pan przyznaje medal komuniście ?

W Urzędzie Miasta pracują dziesiątki urzędników, czy żaden z nich nie ma dziś odwagi Panu powiedzieć – Panie Burmistrzu robi Pan źle honorując prominentnego komunistę. Ta sytuacja to nie tylko tegoroczny incydent, to konsekwentne działania z Pańskiej strony. Już w 2005 roku Rada Miejska na Pański wniosek przyznała Andrzejowi Gduli medal „Zasłużony dla Miasta Żywca ” …… Wzywam więc Pana do odebrania tego medalu, wzywam do zaprzestania promowania KOMUNIZMU w Żywcu i wzywam również do przeproszenia, przede wszystkim ludzi poszkodowanych przez opresyjny system presyjny PRL”

Autor: Tomasz Bielewicz

źródło: facebook Wolność – Żywiec

Napisano wZ miasta ŻywcaKomentarzy (0)

Małgorzata Pępek kandydatem PO na Burmistrza Żywca

Wczoraj na żywieckim Rynku posłowie Tomasz Siemoniak, Borys Budka i Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego obwieścili kandydaturę Małgorzaty Pępek na Burmistrza Żywca.

 

 

Napisano wZ miasta ŻywcaKomentarzy (0)

Andrzej Widzyk kandydatem PiS na Burmistrza Żywca

Wczoraj podczas spotkania z Ministrem Infrastruktury i Budownictwa Andrzejem Adamczykiem oficjalnie został przedstawiony kandydat Prawa i Sprawiedliwości na Burmistrza Żywca. Jest nim  Andrzej Widzyk.

Napisano wZ miasta ŻywcaKomentarzy (0)

NASZ NEWS! Jutro poznamy kandydata Prawa i Sprawiedliwości na burmistrza miasta Żywca

Jutro do Żywca przyjedzie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Otwarte spotkanie dla mieszkańców Żywiecczyzny odbędzie się 17 czerwca w restauracji Stary Dwór (Żywiec-Zabłocie) o godz. 17.30.

Podczas spotkania z ministrem oficjalnie zostanie ogłoszone nazwisko kandydata na burmistrza miasta Żywca, wysuniętego przez Prawo i Sprawiedliwość w nadchodzących wyborach samorządowych. Z godnie z przepisami kodeksu wyborczego, wybory mają zostać przeprowadzone jesienią tego roku.

 

Źródło foto: wikipedia.pl

Napisano wZ miasta ŻywcaKomentarzy (0)

W Żywcu powstała nowa inicjatywa o nazwie „Niech to szlag trafi”

Na facebook pojawiła się nowa inicjatywa pn. „Niech to szlag trafi”. Na stronie inicjatywy można znaleźć dużo wpisów o zarządzaniu miastem Żywca przez obecne władze miasta.

W jednym z ostatnich wpisów jest poruszony temat terenów zielonych i rekreacyjnych. Oto treść wpisu: „Tam gdzie rzeka Soła wpada do jeziora żywieckiego miały być tereny rekreacyjne dla mieszkańców. Co zrobiły dawne władze administracyjne i co robią obecne? Chyba komuś brakło wyobraźni jak można takie tereny zagospodarować. Niech to szlag trafi!”

Będziemy przyglądali się na bieżąco nowej inicjatywie i informowali o ciekawych sprawach.

Źródło: fb inicjatywy pn. „Niech to szlag trafi”.

Napisano wZ miasta ŻywcaKomentarzy (0)

O REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych samorząd powiatowy jako jeden z dysponentów środków PFRON wykonuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.

W roku ubiegłym środki przekazane powiatowi żywieckiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez Zarząd PFRON wyniosły 2 970 657,00 zł.

W 2017 roku Powiat Żywiecki ponownie przystąpił na zaproszenie PFRON do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program ten jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Na realizację programu w 2017 roku powiat otrzymał środki finansowe w wysokości 319 920,66 zł. z czego wykorzystano kwotę 298 718,00 zł. Realizacja programu jest kontynuowana w 2018 roku.

Powiat Żywiecki przystąpił również w 2017 roku do realizacji programu „ Wyrównywanie różnic między regionami III”. PFRON przyznał dofinansowanie Gminie Gilowice na zakup 1 autobusu w kwocie 222 384,00 zł., Gminie Lipowa na likwidację barier 48 523,50 zł., Powiatowi na likwidację barier w Zespole Szkół w Moszczanicy kwotę 36 144,00 zł. Łącznie na realizację projektów Powiat Żywiecki otrzymał kwotę 307 051,50 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2015-2017 realizowało projekt partnerski pn. „Razem w lepszą Przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosiło ogółem 3 708 248,25 zł, z czego PCPR w Żywcu otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 700 000,00 zł.

Powiat Żywiecki po długich staraniach otrzymał środki z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 350 tys. złotych na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Będzie to działanie priorytetowe w Woj. Śląskim na rzecz w/w osób w ramach ustawy „Za życiem”. Klub Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu Wicestarosty Żywieckiego Stanisława Kucharczyka.

Andrzej Kalata

Starosta Żywiecki

źródło: Powiat Żywiecki

Napisano wZ miasta ŻywcaKomentarzy (0)

UROCZYSTE PRZEKAZANIE PROMES W STAROSTWIE ŻYWIECKIM

1 czerwca 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Żywcu przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego odebrali promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Gwarancje finansowe warte ponad 2,2 mln zł przyznano 10 samorządom z naszego regionu.

Uroczystego przekazania dokonali: Wiceminister Stanisław Szwed, Poseł RP Kazimierz Matuszny oraz Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz. W przekazaniu promes uczestniczył Starosta Żywiecki Andrzej Kalata.

Promesy dotacyjne wydane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji trafiły do gmin: Węgierska Górka (256,000 tys. zł) , Świnna (208,000 tys. zł), Ślemień (107,000 tys. zł), Radziechowy Wieprz (81,000 tys. zł), Porąbka (97,000 tys. zł), Łękawica (238,000 tys. zł), Jeleśnia (80,000 tys. zł), Czernichów (149,000 tys. zł), Brenna (377,000 tys. zł) i Miasto Żywiec (624,000 tys. zł).

Samorządy przeznaczą pieniądze między innymi na remonty zniszczonych dróg i mostów.

źródło: Powiat Żywiecki

zdjęcie: Powiat Żywiecki

Napisano wZ miasta ŻywcaKomentarzy (0)

Adres redakcji

Ul. Piekarska 2 34-360 Milówka