Categorized | Ogólnie

Parlament Europejski uruchamia procedurę zmiany traktatów UE

Parlament Europejski uruchamia procedurę zmiany traktatów UE

Parlament Europejski wezwał państwa członkowskie do zgody na kompleksową reformę traktatów UE. Większość eurodeputowanych zagłosowała w czwartek za wszczęciem odpowiedniej procedury. W szczególności wzywają oni do zniesienia zasady jednomyślności w Radzie, rozszerzenia uprawnień UE w różnych obszarach, pełnego i bezpośredniego prawa inicjatywy dla Parlamentu oraz lepszej ochrony podstawowych wartości UE.

Zniesienie zasady jednomyślności

W świetle „ostatnich kryzysów” traktaty „wymagają pilnej zmiany”, aby zapewnić, że Unia będzie mogła skuteczniej reagować na przyszłe kryzysy, zgodnie z uzasadnieniem. W szczególności zdolność Unii do działania powinna zostać wzmocniona poprzez reformę procedur głosowania w Radzie. Obejmuje to przede wszystkim wprowadzenie głosowania większością kwalifikowaną zamiast jednomyślności w istotnych obszarach, takich jak przyjmowanie sankcji i tzw. klauzul pomostowych, a także w sytuacjach nadzwyczajnych.

Więcej uprawnień w dziedzinie zdrowia, energii, obrony oraz polityki społecznej i gospodarczej Wniosek przewiduje również dostosowanie uprawnień UE, w szczególności w obszarach zdrowia i transgranicznych zagrożeń zdrowia, w ramach dokończenia budowy unii energetycznej opartej na efektywności energetycznej i energiach odnawialnych zgodnie z międzynarodowymi porozumieniami w sprawie zmian klimatycznych, obronności i polityki społecznej i politykę gospodarczą. Parlament opowiada się ponadto za zapewnieniem pełnego wdrożenia Europejskiego filaru praw socjalnych i włączenia postępu społecznego do Traktatów w powiązaniu z protokołem w sprawie postępu społecznego. Ponadto należy promować konkurencyjność i odporność gospodarki UE, ze szczególnym uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw, a także inwestycje zorientowane na przyszłość, z naciskiem na sprawiedliwą, ekologiczną i cyfrową transformację. Konkurencyjność należy sprawdzać poprzez regularne kontrole. Prawo inicjatywy dla parlamentu i lepsza ochrona podstawowych wartości Wreszcie Parlament wzywa do zapewnienia pełnych praw do współdecyzji w odniesieniu do budżetu UE, a także pełnego i bezpośredniego prawa inicjatywy w zakresie prawodawstwa oraz zmiany lub uchylenia ustawodawstwa. Zauważa, że ​​jako jedyny organ UE wybierany w wyborach bezpośrednich musi także mieć prawo do proponowania przepisów. Prawo inicjatywy legislacyjnej na poziomie UE było dotychczas zastrzeżone niemal wyłącznie dla Komisji Europejskiej. Zarówno Rada, jak i Parlament mają pośrednie prawo inicjatywy: mogą zwrócić się do Komisji o przedłożenie wniosku ustawodawczego. Nie jest to jednak obowiązek podjęcia działań. Ponadto należy wzmocnić procedurę ochrony wartości, na których opiera się UE oraz wyjaśnić identyfikację i skutki naruszeń tych podstawowych wartości. Kolejny szczyt UE pod koniec czerwca Aby wymagana konwencja doszła do skutku, większość państw członkowskich musi za nią zagłosować. Wielu posłów do Parlamentu Europejskiego domagało się, aby stało się to na szczycie UE 23 i 24 czerwca 2022 roku. Chcą mieć pewność, że oczekiwania obywateli zostaną spełnione, a wyniki Konferencji w sprawie przyszłości Europy zostaną jak najszybciej wdrożone. Oczekuje się, że w połowie czerwca Komisja ogłosi, jakie działania zamierza podjąć w odpowiedzi na wyniki konferencji.

źródło: https://rsw.beck.de/aktuell/daily/meldung/detail/europaparlament-loest-verfahren-zur-aenderung-der-eu-vertraege-aus

zdjęcie: Polskie Radio 24

This post was written by:

- who has written 1004 posts on Żywiec w sieci.


Contact the author

Napisz komentarz

*

code

Related Sites