Categorized | Ogólnie

ZAKOŃCZONO REMONTY W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM

ZAKOŃCZONO REMONTY W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE ŻYWIECKIM

Okres mijających wakacji to czas przygotowań do nowego roku szkolnego 2017/2018. W szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki wykonano szereg prac remontowych, których głównym celem było polepszenie warunków nauczania jak i podniesienie atrakcyjności bazy lokalowej. Prace remontowe i adaptacyjne wykonane w okresie mijających wakacji prezentują się następująco:

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce

W wykończonym nowym skrzydle budynku przy ul. Dworcowej 17 powstały 2 nowe sale, w związku z czym 4 klasy technikum będą uczyły się w tym budynku. Remonty obejmowały: pokój nauczycielski, klatkę schodową i wyjście ewakuacyjne. W ramach inwestycji zakończono III etap rozbudowy szkoły za kwotę 950 tyś. zł.

Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce

W ramach wakacyjnych remontów wykonano: wymianę grzejników w dwóch salach lekcyjnych, częściowo odmalowano ściany w salach lekcyjnych oraz na korytarzach szkolnych, wymieniono drzwi w czterech salach lekcyjnych, wymieniono stoliki i krzesła w dwóch salach lekcyjnych. Koszt wykonanych remontów wyniósł 11 tys. zł.

Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych Żywcu

Nowościami dla uczniów i nauczycieli będzie: uruchomienie pracowni przemysłu mody z zakupem nowego wyposażenia, wzbogacenie kierunku kształcenia technik inżynierii sanitarnej o wyposażenie w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz praktyki zagraniczne w Irlandii i Niemczech dla uczniów technikum dla wszystkich kierunków kształcenia w ramach programu Erasmus+ w latach szkolnych 2017/2018 oraz 2018/2019. W ramach wakacyjnych remontów wykonano: adaptację sali lekcyjnej i jej zaplecza na pracownię przemysłu mody, modernizację sieci komputerowej, odmalowano pomieszczenia w tym socjalne dla uczniów oraz  szatnię w budynku CKPiU, wykonano kanalizację deszczową, wykonano wyposażenie meblowe do sal lekcyjnych, przeprowadzono remont zbiorników pieców C.O. i zsypu opału. Koszt wykonanych remontów wyniósł ok. 85 tyś. zł.

Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu

W ramach wakacyjnych remontów wykonano: malowanie lamperii w 3 salach lekcyjnych i montaż listw drewnianych zabezpieczających ściany przed uszkodzeniami, częściowe malowanie sali gimnastycznej, montaż drzwi, listw narożnikowych oraz osłon drewnianych na kaloryfery, malowanie elementów ogrodzenia. Od 1.09.2017 r. w szkole obowiązywał będzie dziennik elektroniczny.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu

W okresie wakacji dokonano remontów trzech sal lekcyjnych oraz pokoju nauczycielskiego wraz z położeniem paneli i lamperii z tynku mozaikowego. Koszt wykonanych remontów wyniósł ok 40 tyś. zł.

Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu

W ramach wakacyjnych remontów wykonano: remont generalny jednej sali dydaktycznej z montażem nowego sprzętu multimedialnego i zakupem nowych mebli, malowanie dwóch sal dydaktycznych. Doposażono sale dydaktyczne w sprzęt komputerowy i multimedialny za kwotę 12 tyś. zł. Wykonano dostęp do Inetrnetu dla wszystkich wychowanków bursy za kwotę 3000 zł. W chwili obecnej 90 % sal dydaktycznych wyposażona jest w sprzęt multimedialny, natomiast wszystkie sale dydaktyczne posiadają dostęp do Inernetu. Ponadto doposażona została pracownia mechatroniki w nowoczesne wyposażenie elektropneumatyczne i sterowniki PLC. W zakresie planowanych prac jest remont generalny łazienek uczniowskich przy sali w-f – koszt ok. 20 tyś. zł. oraz remont instalacji wod-kan w trzech łazienkach uczniowskich (w trakcie wyceny).

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu

W ramach wakacyjnych remontów wykonano: remont pracowni stolarskiej – wyposażenie w nowe meble i narzędzia, remont schodów wejściowych, wykonano ogrodzenie od ulicy Kopernika wraz z montażem bramek wejściowych i bramy wjazdowej od ulicy Buczka i Kopernika, wyremontowano pomieszczenie administracji i dokonano instalacja barierki wewnętrznej. Remont obejmował również  wymianę i montaż drzwi do sal lekcyjnych, wymianę podłogi w 3 klasach oraz wymianę instalacji elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych szkoły. Odmalowanych i doposażonych w meble zostało 5 klas lekcyjnych. W meble wyposażono także świetlice w internacie oraz doposażono w pomoce Sale doświadczania. W ramach realizowanego projektu  ,,Stołówka na Medal” wykonano nową posadzkę, odmalowano ściany i wykonano montaż nowego oświetlenia. Łączny koszt remontów i wyposażenia przy udziale środków z budżetu oraz sponsorów wyniósł 125 tyś. zł.

W najbliższych dniach rozpocznie się w Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu wymiana zbiornika wyrównawczego CO za kwotę 26 tyś. zł, w Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu rozpocznie się remont dachu na starej części budynku za kwotę ok. 160 tyś. zł, natomiast w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce w ramach projektu unijnego rozpoczną się  prace wykończeniowe w 4 pracowniach do kształcenia zawodowego.

źródło: Powiat Żywiecki

 

This post was written by:

- who has written 847 posts on Żywiec w sieci.


Contact the author

Napisz komentarz

*

code

Related Sites