Categorized | Z miasta Żywca

O REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

O REALIZACJI ZADAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych samorząd powiatowy jako jeden z dysponentów środków PFRON wykonuje zadania na rzecz osób niepełnosprawnych.

W roku ubiegłym środki przekazane powiatowi żywieckiemu na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej przez Zarząd PFRON wyniosły 2 970 657,00 zł.

W 2017 roku Powiat Żywiecki ponownie przystąpił na zaproszenie PFRON do realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”. Program ten jest ważnym krokiem w kierunku wydajniejszego modelu polityki społecznej wobec osób niepełnosprawnych. Na realizację programu w 2017 roku powiat otrzymał środki finansowe w wysokości 319 920,66 zł. z czego wykorzystano kwotę 298 718,00 zł. Realizacja programu jest kontynuowana w 2018 roku.

Powiat Żywiecki przystąpił również w 2017 roku do realizacji programu „ Wyrównywanie różnic między regionami III”. PFRON przyznał dofinansowanie Gminie Gilowice na zakup 1 autobusu w kwocie 222 384,00 zł., Gminie Lipowa na likwidację barier 48 523,50 zł., Powiatowi na likwidację barier w Zespole Szkół w Moszczanicy kwotę 36 144,00 zł. Łącznie na realizację projektów Powiat Żywiecki otrzymał kwotę 307 051,50 zł.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2015-2017 realizowało projekt partnerski pn. „Razem w lepszą Przyszłość” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej wynosiło ogółem 3 708 248,25 zł, z czego PCPR w Żywcu otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 700 000,00 zł.

Powiat Żywiecki po długich staraniach otrzymał środki z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 350 tys. złotych na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną. Będzie to działanie priorytetowe w Woj. Śląskim na rzecz w/w osób w ramach ustawy „Za życiem”. Klub Samopomocy dla Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłem Anioła” w Radziechowach powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu Wicestarosty Żywieckiego Stanisława Kucharczyka.

Andrzej Kalata

Starosta Żywiecki

źródło: Powiat Żywiecki

This post was written by:

- who has written 920 posts on Żywiec w sieci.


Contact the author

Napisz komentarz

*

code