Categorized | Ogólnie

Bardzo potrzebny Klub Seniora w Żywcu

Bardzo potrzebny Klub Seniora w Żywcu

W związku ze starzejącym się społeczeństwem, co widoczne jest także w naszym mieście Żywcu ważne jest to, że powstają takie miejsca dla osób starszych.

W poniedziałek 29 stycznia br. przy ul. Sporyskiej 37 w Żywcu otwarto „KLUB SENIORA+”. W uroczystym otwarciu klubu uczestniczyli między innymi Wicewojewoda Śląski Jan Chrząszcz, Starosta Żywiecki Andrzej Kalata, Burmistrz Miasta Żywca Antoni Szlagor oraz proboszcz Parafii Chrystusa Króla w Sporyszu ks. Adam Hopciaś.

Program „Senior+” odpowiada na rosnące potrzeby osób starszych w zakresie podtrzymywania kontaktów i więzi z innymi ludźmi poprzez szeroko rozumianą aktywność prowadzoną w placówkach dziennego pobytu: Dziennych Domach i Klubach „Senior+”. Na realizację programu w 2018 roku rząd przeznaczył rekordowo wysoką kwotę – aż 80 mln złotych.

Placówki dziennego pobytu „Senior +” zapewniają osobom starszym pomoc w czynnościach dnia codziennego. Chodzi o usługi socjalne (w tym zapewnienie posiłku, usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne), edukacyjne (np. warsztaty rękodzielnicze, plastyczne, językowe, komputerowe), a także zajęcia: kulturalno-oświatowe (koncerty, zajęcia teatralne, śpiewu, wycieczki rekreacyjne), aktywności ruchowej (takie jak kursy tańca, nordic walking, pilates), aktywizujące społecznie (np. organizacja Dni Seniora, współpraca z przedszkolami) czy terapii zajęciowej (muzykoterapia, treningi umysłu itp.).

źródło: www.zywiec.powiat.pl

This post was written by:

- who has written 172 posts on Żywiec w sieci.


Contact the author

Napisz komentarz

*

code

Adres redakcji

Ul. Piekarska 2 34-360 Milówka