Categorized | Naszym zdaniem

„Żywiecczyzna pomijana w podręcznikach do edukacji regionalnej?”

„Żywiecczyzna pomijana w podręcznikach do edukacji regionalnej?”

W minioną środę w Regionalnym Ośrodku DN „WOM” w Katowicach miała miejsce konferencja pn. „Edukacja regionalna w systemie szkolnym”. Jak wiadomo od kilku lat w stolicy województwa śląskiego działa zespół, zajmujący się tymi sprawami. W kwietniu 2016 roku Starostwo Powiatowe w Żywcu, po poświęconym tematowi edukacji regionalnej posiedzeniu Komisji Edukacji pod przewodnictwem radnego Adriana Midora, postanowiło wystosować list do Zarządu Województwa Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z wątpliwościami i zastrzeżeniami dotyczącymi powyższej kwestii. W liście zaznaczono, iż do tej pory nikt nie konsultował się z tutejszym urzędem w tej sprawie oraz, że na Żywiecczyznę dociera coraz więcej sygnałów o pomijaniu przez Urząd w Katowicach żywieckiej krainy geograficznej w programie do edukacji regionalnej.

W związku z podjętą interwencją przez Starostwo Powiatowe, w sierpniu 2016 roku zostało wystosowane zaproszenie do Starostwa Żywieckiego dotyczące udziału jego przedstawicieli w Konferencji poświęconej edukacji regionalnej, zaplanowanej na 14 września w Katowicach. Do Katowic wybrała się delegacja z powiatu żywieckiego, w której wzięli udział dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania Andrzej Widzyk, przedstawiciel Związku Podhalan Oddział Górali Żywieckich Władysław Motyka, Radny Powiatu Żywieckiego Adrian Midor oraz Prezes Stowarzyszenia „Beskidzki Dom” Andrzej Nycz, który mieszka w Bielsku-Białej, natomiast przedmiotem jego zainteresowania jest dbałość o pamięć o całym regionie zachodniej małopolski.

Powiat żywiecki najbardziej zainteresowany był punktem konferencji dotyczącym „programu edukacji regionalnej dla wszystkich etapów kształcenia i koncepcją podręcznika”. Niestety, referująca ten temat, dr Łucja Staniczek (Prezes Bractwa Oświatowego Związku Górnośląskiego) nie przedstawiła stricte programu edukacji regionalnej, a odnosiła się jedynie ogólnikowo do zadawanych pytań. Warto również zwrócić uwagę, iż dr Krystian Węgrzynek w części poświęconej „Podyplomowym Studiom o Regionie” mówił o ofercie studiów dla nauczycieli z całego województwa śląskiego, akcentując, iż program studiów zawiera przekrój wszystkich regionów województwa. Żywiecczyzny jednak tam nie było. Władysław Motyka z powiatu żywieckiego podczas pytań do prelegentów mocno zaakcentował zróżnicowanie regionalne w naszym województwie pod względem tradycji i kultury. Zaznaczył, iż patriotyzm musi być nieodłącznym elementem w edukacji regionalnej. W tym kontekście zastanawiająca dla wielu uczestników była promocja podczas konferencji „Jaskółki”, górnośląskiego miesięcznika, wydawanego przez Ruch Autonomii Śląska oraz promocja „Górnoślązaka”, gazety Związku Górnośląskiego. Zastanawiające były pojawiające się różne głosy płynące z sali, m.in. głos o tym, że w Katowicach należy pielęgnować język niemiecki (!)

Jak ogłosili 14 września w Katowicach organizatorzy i promotorzy konferencji, min. Grzegorz Franki (Prezes Związku Górnośląskiego) to okazuje się, że nic nie jest jeszcze przesądzone, a dyskusja na temat programu edukacji regionalnej oraz koncepcji podręcznika będzie jeszcze trwała. Radny Powiatu Żywieckiego Adrian Midor stwierdził, że tej sprawy należy przypilnować – „Wykonaliśmy już drugi krok. Podczas konferencji głos z Ziemi Żywieckiej mocno zabrzmiał. Będziemy na bieżąco monitorować tę sprawę i podejmować odpowiednie działania. Zdaję sobie sprawę, że lobby związane z próbą narzucenie dla województwa, paradoksalnie przez województwo, jednolitego programu edukacji regionalnej może być olbrzymie. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby Żywiecczyzna miała zostać pominięta w podręcznikach albo, żeby próbowano zmieniać i niwelować naszą tradycję. Pamiętajmy, że jesteśmy góralami, a jeżeli chodzi o przynależność regionalną to Żywiecczyzna jest częścią zachodniej małopolski. To, że dzisiaj administracyjnie wchodzimy w skład województwa śląskiego jest efektem reformy administracyjnej przeprowadzonej przez rząd Jerzego Buzka, która obowiązuje od 1999 roku”.

This post was written by:

- who has written 920 posts on Żywiec w sieci.


Contact the author

Napisz komentarz

*

code