Categorized | Z miasta Żywca

„Wykazała się godną swej funkcji”

„Wykazała się godną swej funkcji”

Zanim sentencja wyroku SR w Żywcu z dnia 14 kwietnia 2016 roku, wraz z uzasadnieniem, dotarła do zainteresowanego, dzięki gazecie Kazimierza Semika dowiedzieliśmy się, że „zarzut podstawowy, jaki postawiła Prokuratura oskarżonemu jest taki, że Sekretarz Miasta Żywca pełniący w czasie wyborów samorządowych  i prezydenckich funkcję Pełnomocnika Rejonowej Komisji Wyborczej w Bielsku- Białej nie dopuścił się złamania prawa przy interpretacji przepisu dotyczącego parafowania protokołów komisji przez ich członków” (interpunkcja i pisownia oryginalna). Zatem prokurator Młynarski może postawić zarzuty oskarżonemu redaktorowi portalu lub innej osobie, za każdym razem, kiedy naczelnik miasta, to jest – przepraszam – Sekretarz Miasta Tomasz Buś NIE ZŁAMIE PRAWA interpretując przepisy, przy czym nie jest jasne, jaka instytucja jest powołana do oceny poprawności interpretacji Sekretarza Miasta. W przypadku decyzji prokuratora Młynarskiego na pewno nie był to sąd, ponieważ do chwili postawienia zarzutów nie zapadł żaden wyrok uznający, że „Sekretarz Miasta Żywca pełniący w czasie wyborów samorządowych i prezydenckich funkcję Pełnomocnika (tu znów wierny cytat – przypisek RD) Rejonowej Komisji Wyborczej w Bielsku-Białej nie dopuścił się złamania prawa przy interpretacji przepisu dotyczącego parafowania protokołów komisji przez ich członków”.

Szkoda że Pan Kazimierz Semik, z kronikarskiego obowiązku, nie wspomniał, iż oskarżonemu odmówiono prawa powołania dwóch świadków. Pomimo że wśród nich znalazła się osoba z jednej z obwodowych komisji wyborczych, która zaalarmowała Ruch Kontroli Wyborów o problemach z parafowaniem protokołów (ściślej – poinformowała, że protokoły parafowane na trzech pierwszych stronach mogą zostać odrzucone przez m. in. Tomasza Busia) oraz koordynator KW Andrzeja Dudy (wtedy kandydata na urząd Prezydenta RP), sędzia Dorota Lenarczyk uznała, że ich zeznania nie mogą wnieść niczego nowego w tej sprawie a mogłyby stanowić wyłącznie próbę przeciągania procesu przez obronę.

Kazimierz Semik jak mało kto zna się na prawidłowym przebiegu „kampanii wyborczej w demokratycznym państwie”, o czym świadczy następująca „Informacja o przebiegu kampanii wyborczej do Sejmu i Wojewódzkiej Rady Narodowej w Mieście Żywcu”, której był autorem:

Z posiedzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Żywcu z dnia 31 marca 1976 r.

„Wszystkie komisje obwodowe były w komplecie poszerzone o Mężów Zaufania oraz aktyw pomocniczy Frontu Jedności Narodu. Lokale wyborcze zostały przygotowane bardzo starannie a dekoracja wnętrz była na najwyższym poziomie. Również dojścia do lokali zostały odpowiednio zabezpieczone.

Od wczesnych godzin rannych obserwowało się grupy wyborców, którzy gremialnie całymi rodzinami szli do urn wyborczych oddając głosy na kandydatów F.J.N. Pierwsi wyborcy otrzymali z rąk komisji oraz grup młodzieży kwiaty.

Kwiaty otrzymali również kandydaci Frontu Jedności Narodu głosujący w naszych obwodach oraz staruszkowie, którzy mimo podeszłego wieku spełnili swój obowiązek obywatelski.

Dowodem wysokiej aktywności społeczeństwa jest fakt, że już o godz. 10.00 oddało swe głosy prawie 6.000 mieszkańców co stanowi 36%. Ogółem oddało swe głosy 17.569 wyborców na 17.598 uprawnionych co stanowi 99,88% a więc tylko 29 uprawnionych wyborców naszego miasta nie oddało swych głosów. Ogółem ważnych głosów było 99,92% co jest dowodem wysokiej społecznej dyscypliny.

W czasie trwania wyborów nad całością czuwał Miejski Sztab Wyborczy pod kierownictwem I Sekretarza KM PZPR Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej Tow. Stanisława Kowalskiego. Sztab Miejski działał w oparciu o sztab techniczny składający się z pracowników Urzędu Miejskiego. Wszyscy z nich zdali w pełni egzamin na swoich odcinkach działania.

Również dużo pracy w przygotowanie i przeprowadzenie wyborów włożyli funkcjonariusze MO i członkowie ORMO będąc do końca na swych posterunkach.

W dniu wyborów nie zanotowano na terenie miasta ani jednego przypadku o charakterze incydentalnym a wprost przeciwnie obserwowało się atmosferę powagi i zainteresowania przebiegiem wyborów.

W sumie założenia Sztabu Miejskiego zostały w pełni zrealizowane czego dowodem jest czołowa lokata miasta w zakresie wyników wyborów w naszym województwie”.

This post was written by:

- who has written 1004 posts on Żywiec w sieci.


Contact the author

One Response to “„Wykazała się godną swej funkcji””

  1. Janosik pisze:

    widać, że Ruch Kontroli Wyborów również działał w latach 70 – tych:), może Pan Redaktor już się zapisał do RKW.

Trackbacks/Pingbacks


Napisz komentarz

*

code

Related Sites