Categorized | Ogólnie

Walka o ZSZiO w Węgierskiej Górce trwa

Walka o ZSZiO w Węgierskiej Górce trwa

Dzisiaj na stronach Powiatu Żywieckiego pojawiło się oświadczenie Wicestarosty Żywieckiego Stanisława Kucharczyka dotyczące planowanej likwidacji ZSZiO w Węgierskiej Górce.  TV Trwam była w ZSZiO w Węgierskiej Górce.

OSTATECZNA DECYZJA W SPRAWIE PLANOWANEJ LIKWIDACJI – OŚWIADCZENIE STAROSTWA

 

OŚWIADCZENIE

Zarząd Powiatu w Żywcu informuje, że Śląski Kurator Oświaty w Katowicach negatywnie zaopiniował projekt likwidacji technikum oraz szkoły zawodowej oraz pozytywnie zaopiniował likwidację liceum w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Węgierskiej Górce. Decyzja Kuratorium jest wiążąca dla Powiatu i oznacza dalsze funkcjonowanie Zespołu Szkół w kolejnym roku szkolnym 2016-2017.

Argumenty Powiatu zarówno finansowe, demograficzne jak i merytoryczne przedłożone do wniosku o opinię nie zostały uwzględnione w stanowisku Śląskiego Kuratora Oświaty. Chodzi głównie o głęboki niż demograficzny dotykający szkoły ponadgimnazjalne, a w efekcie coraz trudniejszą sytuację finansową w oświacie, która zagraża finansom całego Powiatu. Z planów na 2016 rok wynika, że niedobór środków na same wynagrodzenia nauczycieli może sięgnąć nawet 6 mln złotych – co jest nie do przyjęcia i nie ma możliwości sfinansowania takiego deficytu – głównie ze względu na wysokie zadłużenie całego budżetu Powiatu.

Brak zgody Kuratorium na likwidację całego Zespołu Szkół w sposób istotny ograniczy możliwości zrównoważenia wydatków oświatowych w Powiecie Żywieckim. Sieć szkół w 2008 roku obejmowała 7037 dzieci. Spadek ilości dzieci o prawie 1700 w roku 2015  pociąga za sobą konieczność ograniczenia ilości szkół.

Decyzja Kuratorium oznacza także, że Powiat Żywiecki jako organ prowadzący zmuszony będzie do pilnych cięć w wydatkach i ograniczenia  zatrudnienia we wszystkich placówkach naszego Powiatu. Dodatkowo już w marcu konieczne będzie rozpoczęcie prac zmieniających budżet Powiatu tak, aby poprzez ograniczenie wydatków zagwarantować wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.
W konsekwencji nastąpi ograniczenie możliwości Powiatu w zakresie pozyskiwania środków unijnych a tym samym realizacji zaplanowanych na najbliższe lata inwestycji.

Równocześnie w  związku z bardzo daleko idącymi deklaracjami władz Gminy Węgierska Górka oraz Spółki „Metalpol” z Węgierskiej Górki co do zamiaru przyszłej współpracy przy reaktywowaniu oferty szkolnictwa zawodowego – szczególnie biorąc pod uwagę złożone na forum publicznym deklaracje Gminy co do przejęcia prowadzenia szkoły, zwróciliśmy się z ponowną propozycją do władz Gminy o realizację składanych zobowiązań co do dalszego funkcjonowania Szkoły i podpisanie w tym zakresie stosownego porozumienia.

Zarząd Powiatu wyraził również zgodę na nabór do Szkoły do jednego oddziału klasy pierwszej w roku szkolnym 2016/2017 to jest na tym samym poziomie co nabór na rok szkolny 2015/2016. Starostwo otrzymało informację od Dyrektora Szkoły, że nie zdecydowano się na  reaktywowanie w ramach tego naboru Zasadniczej Szkoły Zawodowej.

Wicestarosta Żywiecki

Stanisław Kucharczyk

http://www.zywiec.powiat.pl/ostateczna-decyzja-w-sprawie-planowanej-likwidacji-oswiadczenie-starostwa,1912,akt.html

Relacja TV Trwam:

This post was written by:

- who has written 918 posts on Żywiec w sieci.


Contact the author

Napisz komentarz

*

code

Related Sites