Categorized | Z miasta Żywca

ROZPOCZYNA SIĘ REALIZACJA PROJEKTU „ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB LOKALNEGO RYNKU PRACY”

ROZPOCZYNA SIĘ REALIZACJA PROJEKTU „ROZSZERZENIE OFERTY EDUKACYJNEJ W CELU DOSTOSOWANIA DO POTRZEB LOKALNEGO RYNKU PRACY”

Na  terenie Powiatu Żywieckiego rusza projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Rozszerzenie oferty edukacyjnej w celu dostosowania do potrzeb lokalnego rynku pracy” Całkowita wartość projektu wynosi 2 571 062,39 zł.

Realizatorami  projektu są  szkoły:

– Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu,

– Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu,

– Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu,

– Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu,

– Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomiczny w Żywcu,

– Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce,

– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu,

– Zespół Szkół Drzewnych i Leśnych w Żywcu.

Projekt ma na celu dostosowanie niektórych profili kształcenia w szkołach zawodowych do cyklicznie zmieniających się trendów rynkowych, które ukazuje monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w regionie. Ponadto projekt przyczyni się do  podniesienia atrakcyjności i elastyczności kształcenia zawodowego oraz zwiększenia jego potencjału i lepszego dopasowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Zadania będą realizowane poprzez:

  • organizację kursów, szkoleń poszerzających umiejętności zawodowe, w tym także kursów certyfikowanych dla uczniów;
  • płatne staże oraz praktyki obejmujące realizację kształcenia zawodowego praktycznego we współpracy z podmiotami społeczno-gospodarczymi;
  • kursy kwalifikacyjne lub szkolenia doskonalące w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem dla nauczycieli;
  • studia podyplomowe dla nauczycieli przygotowujące do nauczania zawodu lub poszerzające wiedzę związaną z nauczanym zawodem;
  • doposażenie pracowni szkolnych w sprzęt, potrzebny do przeprowadzenia szkoleń, kursów oraz zajęć praktycznej nauki zawodu.

Wsparciu szkoleniowemu towarzyszyć będzie doradztwo edukacyjno-zawodowe, mające na celu rozwijanie u uczniów właściwych postaw oraz umiejętności niezbędnych na rynku pracy.

Wsparcie zostanie skierowane do ok. 500 uczniów oraz 42 nauczycieli. Realizacja zadań w poszczególnych szkołach odbywać się będzie w różnych terminach. Całkowity okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 30.09.2020 r.

Osoby zainteresowane prosimy o śledzenie informacji na tablicach ogłoszeniowych, stronach internetowych szkół uczestniczących w projekcie.

Projekt jest komplementarny do projektu już realizowanego:  „Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”, którego celem jest modernizacja lub budowa wraz z kompleksowym wyposażeniem pracowni i laboratoriów przeznaczonych do nauki zawodu.

Andrzej Kalata

Starosta Żywiecki

zdjęcie: FB Andrzej Kalata

This post was written by:

- who has written 908 posts on Żywiec w sieci.


Contact the author

Napisz komentarz

*

code

Related Sites