Categorized | Ogólnie

Odszedł Jerzy Jankowski

Odszedł Jerzy Jankowski

Może być zdjęciem przedstawiającym 1 osoba i tekst „sT JERZY JANKOWSKI 31. X. 1935-28. XII. 2022 z głębokim żalem zawiadamiamy o odejściu na wieczną wartę naszego przyjaciela, Jerzego Jankowskiego. Działacz „SolidarnoÅ›ci' i„,SolidarnoÅ›ci Wiejskiej", internowany w stanie wojennym, po zwolnieniu zaprzysiężony członek „SolidarnoÅ›ci Walczącej". Od maja 1983 na emigracji Norwegii, gdzie pełnił funkcję przedstawiciela „SolidarnoÅ›ci Walczącej". Współpracownik Radia Wolnej Europy, działacz polonijny ispołeczny, gorący polski patriota. Cześć Jego Pamięci! Rodzinie Jerzego składamy szczere kondolencje. oraz w imieniu przyjaciół "Solidarności Walczącej" Autonomicznego Wydziału Wschodniego „SolidarnoÅ›ci Walczącej" AUTONOMICZNY WYDZIA-WSCHODNI Tadeusz Świerczewski, Jadwiga Chmielowska, Piotr Hlebowicz”

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 28 grudnia 2022 r. odszedł zmarł Jerzy Jankowski, zasłużony działacz Polonii norweskiej, wieloletni prezes Związku Polaków w Norwegii, działacz „Solidarności” i „Solidarności WIejskiej”, internowany w stanie wojennym a po zwolnieniu zaprzysiężony członek „Solidarności Walczącej”.

Od maja 1983 roku na emigracji w Norwegii, gdzie pełnił funkcję przedstawiciela „Solidarności Walczącej”. Współpracownik Radia Wolna Europa, działacz społęczny i gorący patriota.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 06.01.2023 r. o godz. 13:00 w Kościele Mariakirken w Askim.

W imieniu całej społeczności Wspólnoty Polskiej składamy Jego rodzinie i bliskim najszczersze kondolencje. Zachowamy Go w naszej pamięci jako wzór Polaka.

Dariusz Piotr Bonisławski
Prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”

Jerzy Jankowski

Z chwilą powstania NSZZ Solidarność Pan Jerzy Jankowski włączył się aktywnie w organizację związku, pełniąc wiele kluczowych funkcji w „Solidarności” i „Solidarności Wiejskiej”. Po wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce został aresztowany i internowany. Po opuszczeniu więzienia podjął działalność w podziemnych strukturach NSZZ Solidarność a następnie „Solidarności Walczącej”.

Na skutek represji i prześladowań członów rodziny w roku 1983 wyjechał z Polski do Norwegii, gdzie zorganizował pierwsze przedstawicielstwo Solidarności Walczącej w krajach Europy Zachodniej. W tym samym roku został członkiem Zarządu Głównego Solidaritet Norge-Polen, organizacji wspierającej opozycję demokratyczną w Polsce, oraz założył Związek Polaków w Norwegii z siedzibą w Askim, którego Prezesem pozostawał do dnia śmierci.

W kolejnych latach organizował pomoc finansową oraz maszyny drukarskie dla „Solidarności” w Polsce. Pan Jerzy Jankowski był organizatorem wielu akcji charytatywnych z pomocą finansową i rzeczową dla Polaków w kraju, na Litwie i Białorusi, organizował też m.in. wysyłki sprzętu medycznego do szpitali w Polsce. Jako przedstawiciel Solidarności Walczącej uzyskał w roku 1987 poparcie w Kongresie Polonii Amerykańskiej oraz części amerykańskich kongresmenów dla Solidarności Walczącej. W tym czasie był też rzecznikiem na rzecz poprawy stanu Praw Człowieka w Polsce, wielokrotnie zabierając głos w kontaktach z instytucjami międzynarodowymi oraz norweska prasą ( Arbeiderbladet, Dagbladet, Qvre).

W czasie pobytu w Norwegii Pan Jerzy Jankowski podejmował również szereg działań na rzecz Polonii, był także jednym z założycieli Rady Polonii w Norwegii. W latach osiemdziesiątych ubiegłego wieku powołał do działalności pierwszą Polską Szkołę Sobotnią w Askim, organizował wyjazdy dzieci i młodzieży na obozy polonijne w Polsce oraz stypendia naukowe dla polonijnej młodzieży z Kazachstanu.

Za swoja patriotyczną działalność Pan Jerzy Jankowski uhonorowany został licznymi odznaczeniami państwowymi, m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Wolności i Solidarności.

Pan Jerzy Jankowski swoim życiem dawał wzór i zapracował na szacunek osób, którzy spotkali Go na swojej drodze.

źródło: FB Jadwiga Chmielowska, Stowarzyszenie Wspólnota Polska

zdjęcie: Stowarzyszenie Wspólnota Polska

This post was written by:

- who has written 1004 posts on Żywiec w sieci.


Contact the author

Napisz komentarz

*

code

Related Sites