Categorized | Ogólnie

Karol Węglarzy – „Poznaj mnie”

Karol Węglarzy – „Poznaj mnie”

Karol Węglarzy urodzony 13 listopada 1941 w Kończycach Wielkich w powiecie cieszyńskim.
W Cieszynie ukończył Technikum Ochrony Roślin. Studia na Wydziale Rolnym w Krakowie.
W czasie studiów odbywał kilkumiesięczny staż w Instytucie Rolniczym w Changis koło Nyon – Szwajcaria. W czerwcu 1966 roku uzyskał stopień magistra inżyniera rolnictwa.

Pracę zawodową rozpoczął w Państwowym Ośrodku Maszynowym w Ustroniu Nierodzimiu, początkowo jako kierownik produkcji deszczowni, a następnie w latach 1967 – 1972 pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora. Przez ponad 20 lat kierował Rolniczym Kombinatem Spółdzielczym w Goleszowie.

W latach 1980–1985 pełnił funkcję posła na Sejm PRL VIII kadencji z listy PZPR.
W 2001 wstąpił do Platformy Obywatelskiej, z ramienia której w 2006 i 2010 uzyskiwał mandat radnego sejmiku śląskiego.
Dnia 1 sierpnia 1994 roku został powołany na stanowisko Dyrektora Zootechnicznego Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki w Grodźcu Śląskim i rozpoczął proces restrukturyzacji majątku w skład którego wchodziły cztery gospodarstwa o powierzchni 1054 ha użytków rolnych.
Podejmował decyzje w początkach przemian ustrojowych Państwa, które nie ominęły rolnictwa.

Dnia 2 października 2000 roku decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w nowe struktury organizacyjne grodzieckiej Spółki weszło gospodarstwo Lipowa na Ziemi Żywieckiej z prawie 350 ha użytków rolnych. Od 18.08.2006 Majątek Ziemski Lipowa Sp. z o.o. Lipowa zarządzany jest przez Renatę Wawrzaszek. Dwa lata później wyzwania podjął się wobec stacji Owczarstwa Górskiego Instytutu Zootechniki w Bielance, koło Nowego Targu.

Szczególne znaczenie dla niego ma współpraca z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bieslku-Białej, której studenci na mocy zawartego porozumienia odbywali praktyki i staże.

Wraz z Eugeniuszem Kłopotkiem, Renatą Wawrzaszek zasiaduje w kapitule Fundacji Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego Patronus Animalium.

1 kwietnia 2011 roku z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych.

Oświadczenie majątkowe – 21.12.2010 r.

1. Instytut Zootechniki-PIB Zakład Doświadczalny Grodziec Śląski 234088,32 zł
2. Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie 17880,71 zł
3. Akademia Techniczno-Humanistyczna, Bielsko-Biała 45821,00 zł
4. ZUS-emerytura 41275,50 zł
5. Urząd Marszałkowski-kwota wolna od podatku-26555,76 341,00 zł
6. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 27494,93 zł
7. Instytut Zootechniki-Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie
Zakład Doświadczalny Grodziec Śląski – granty MNiSW 47983,19 zł

http://karolweglarzy.pl/zyciorys.html

http://karolweglarzy.pl/zdj%C4%99cia-prywatne/jubileusz-70-urodzin.html

 

This post was written by:

- who has written 1004 posts on Żywiec w sieci.


Contact the author

Napisz komentarz

*

code

Related Sites