Categorized | Ogólnie

„Brzydzę się Wami, ale gdy będzie to konieczne, to jak mi Bóg miły – zrobię to !”

„Brzydzę się Wami, ale gdy będzie to konieczne, to jak mi Bóg miły – zrobię to !”

„Brzydzę się Wami, ale gdy będzie to konieczne, to jak mi Bóg miły – zrobię to !”

W przeddzień Święta Odzyskania Niepodległości 10 listopada 2021 r. w Rycerce Górnej spotkali się emerytowani żołnierze i funkcjonariusze służb granicznych ochraniających granicę Polski na kierunku Żywieckim i Strażnicy Rycerka Górna.

Według pomysłodawcy projektu i jego głównego fundatora, mjr Tadeusza Kwiędacza, pomnik stanie na jego prywatnej działce, którą kupił z myślą o upamiętnieniu żołnierzy i funkcjonariuszy poległych w ochronie granicy państwowej – informuje portal emeryci-sg.org.pl

W odpowiedzi na to wydarzenie na falach rozgłośni „Radio24” udzielił Tadeuszowi Płużańskiemu wywiad Lech Kowalski autor książki pt. „Bezpieka Pogranicza”

W Polsce komunistycznej, której granic strzegł WOP, powołany przez „Braci Moskali”, dokładnie odwzorowany na podobieństwo wojsk pogranicznych NKWD. Ich pierwszym dowódcą był płk Gwidon Czerwiński, sowiecki enkawudzista, co więcej, wszystkie stanowiska dowódcze w WOP zajęli wówczas także bolszewicy nadesłani z ZSRR. Jeszcze w 1951 r. dowództwo WOP naciskało na KC PZPR, by dosłać im kolejnych towarzyszy enkawudzistów z Kraju Rad, a w tym samym czasie bezwzględnie niszczyli byłych przedwojennych Kopistów. Oczywiście, że zabrakło czasu i kiedy w programie pojawił się temat powstania komitetu składającego się w swej warstwie kierowniczej głównie z byłych wopistów, a którzy się skryli pod szyldem Straży Granicznej, by wznieść pomnik swym pobratymcom z WOP, którzy zwalczali z bronią w ręku Żołnierzy Wyklętych na Ziemi Żywieckiej – to mną wstrząsnęło! Taki „komunistyczny ubelisk” miałby stanąć w Rycerce Górnej w rejonie dawnej strażnicy WOP-owskiej i sławiłby dokonania jednego z bandziorów WOP, a mianowicie kpt. Zbigniewa Plewy i jego kamratów, którzy rozbili polski oddział niepodległościowy Stanisława Koplika ps. „Zemsta”, który bronił polskości tych ziem. Plewa poległ w tych walkach, stąd dzisiaj jest dla nich bohaterem, a „Zemsta” bandytą. Na czele wspomnianego komitetu stanął były dowódca strażnicy WOP w Rycerce Górnej, mjr rezerwy Tadeusz Kwiędacz, który dobrał sobie do boku liczne gron podobnych wychowanków sowieckich służb pogranicznych. Parasol ochronny nad tą komunistyczną zgrają roztoczył poseł SLD tow. Przemysław Koperski i aby to jeszcze bardziej zmanipulować, to w składzie tych popaprańców z byłej PZPR, znalazł się również ksiądz Artur Suski, który według mnie nie ma pojęcia o co walczył „Zemsta” po wojnie, a co narzucał Plewa. Pozostali z w/w komitetu nie przyznają się już do rodowodu WOP, nagle wszyscy stali się „emerytami, żołnierzami i funkcjonariuszami formacji granicznych”. Pomnik ma stanąć w miejscu, gdzie stał stary „ubelisk” poświęcony Plewie i jego podwładnym, a który został usunięty w marcu 2018 roku, na mocy ustawy z kwietnia 2016 r. „o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego …”. Ale tych miłośników Polski Komunistycznej to nic nie obchodzi. Ich mentor wspomniany Kwiędacz wykupił na własność kawał ziemi, gdzie kiedyś straszył w/w „ubelisk” – i tu ma zamiar postawić nowy pomnik. On ma za nic ustawę z 2016 roku, już zapowiedział, iż odsłonięcie tego „gniotu” będzie miało miejsce na przełomie maja i czerwca 2022 r. Jestem autorem książki pt. „Bezpieka Pogranicza ….” (blisko 700 stron). Dokładnie wiem, jaką rolę odgrywaliście służąc w WOP na pograniczu, gdzie m.in. inwigilowaliście lokalne społeczności, wasi tzw. zwiadowcy byli w rzeczy samej Ubekami i Esbekami mundurowymi. Mieliście do swojej dyspozycji setki i tysiące donosicieli i kapusiów z których usług korzystaliście, selekcjonując społeczeństwo na swoich i obcych. Opisać, co robiliście faktycznie tuż po wojnie, a potem w okresach dziejowych PRL, a może sami opowiecie, jak w stanie wojennym ścigaliście i osaczaliście działaczy „S”, a może pogadamy o operacji „Blokada”, którą uruchomiliście z dniem 1. XII. 1981 r. na granicach i wyłapywaliście własnych współrodaków. I na koniec, czy mam, każdemu z Was z osobna wybebeszyć własne życiorysy, zanim trafiliście z WOP do Straży Granicznej. Brzydzę się Wami, ale gdy będzie to konieczne, to jak mi Bóg miły – zrobię to !

Spotkanie zakończyło się uroczystym oddaniem honorów żołnierzom i funkcjonariuszom, którzy oddali Ojczyźnie to, co mieli najcenniejsze – swoje zdrowie i życie – pisze o tym wydarzeniu portal www.emeryci-sg.org.pl.

Na liście inicjatorów budowy tego pomnika pojawili się:

– Tadeusz Kwiędacz – pomysłodawca i główny fundator projektu budowy pomnika i jednocześnie Członek Honorowy ZEiRSG,

– Sławomir Matusewicz – Prezes ZEiRSG;

– Mariusz Kosmaty – Prezes Regionu Cieszyn ZEiRSG;

– Edward Pierzchała – członek Komisji Rewizyjnej Regionu Cieszyn ZEiRSG;

– Albin Kłodnicki – ZZWP Koło Nr 10 w Żywcu;

– Lesław Wisiński – były żołnierz i funkcjonariusz Strażnicy w Rycerce Górnej;

– Andrzej Szczerba – były żołnierz i funkcjonariusz Strażnicy w Rycerce Górnej;

– Józef Laszczyk – były żołnierz i funkcjonariusz Strażnicy w Rycerce Górnej;

Źródło:

http://www.emeryci-sg.org.pl/wp/rycerka-bedzie-pomnik-ku-czci-poleglych-zolnierzy-i-funkcjonariuszy-sluzb-granicznych/, „Radio 24”

Zdjęcie: portal emeryci-sg.pl

This post was written by:

- who has written 936 posts on Żywiec w sieci.


Contact the author

Napisz komentarz

*

code